1272_311272_31
1272_31
Svensk klassisk massage
Detta är en världsberömd metod, då vi i Sverige använder oss av mindre olja än i andra länder. Detta gör att jag arbetar djupare och effektivare med musklerna. Genom knådningar, glidningar och tryck löser massagen upp spänningar i hela kroppen och ger en skön och behaglig avsalappning.
Muskelbehandling
Specifik behandlingsform för dig med väldigt spänd muskulatur. Behandlingen innefattar töjtester, TP-Punkter (Triggerpunkter, spänningar som ger upphov till smärta och stör muskelfunktionen) Behandlingen avslutas med att töja ut de korta muskler som gett upphov till ditt "onda". Om du ofta upplever spännings huvudvärk kan jag varm rekommendera denna metod.
Bindvävsmassage

Effektiv metod för blodcirkulationen. Bindväven i kroppen har till uppgift att ge stöd och hålla ihop kroppens delar. Vid olika sjukdomstillstånd och skador produceras ny bindväv, ibland alldeles för mycket av en typ som är tät och oelastisk. Blodgenomströmmningen försämras. Bindvävsmassgen är mycket stark och effektiv i sitt syfte att lösgöra.

1272_481272_48
1272_48
1272_471272_47
1272_47